HOTLINE: 0933 95 00 14

TCVN 8268-2009 – Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng – Diệt Và Phòng Chống Mối Cho Công Trình Xây Dựng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8268 : 2009 BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – DIỆT VÀ PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐANG SỬ DỤNG Protection of buildings – Control and preve n tion of termites in existing buildings Lời nói đầu TCVN 8268 : 2009 do Trung tâm Tư vấn nghiên

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN 7958 : 2008) – Phòng chống mối cho công trình xây dựng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7958 : 2008 BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI Protection of buidings – Prevention and protection from termites for buildings under construction Lời nói đầu TCVN 7958:2008 do Trung tâm Tư vấn nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng